Hoe zou het zijn om ‘als jezelf’ door het leven te gaan? Met open vizier, een blij gemoed, ontspannen schouders, heldere gedachten en je voeten stevig op de grond.

Het begrip “coach” stamt in vele Europese talen af van “coche”, wat koets betekent. Het werd ook gebruikt als werkwoord: mensen helpen in te stappen en het klaar maken van schepen voor vertrek.

Als coach, maar ook als mens, hechten wij veel waarde aan termen als ‘vrijheid’ en ‘eigenheid’. In onze ‘reizen’ staan stuurmanschap en zelfsturing centraal. Wij helpen je graag op jouw reis. Of het nu om persoonlijk leiderschap gaat, over functioneren in een team, of over levensvragen; je kunt bij ons zowel terecht voor inzicht gevende gesprekken als voor diepgaand zelfonderzoek.

Vaak begint het verlangen naar coaching met ontevredenheid. Over jezelf, of over de omstandigheden waarin je verkeert; je hebt het gevoel dat er iets ontbreekt, dat dingen anders moeten.  In een coachingstraject wil je dus heel gericht ergens uitkomen. Je hebt je doel, de verandering die je wil bewerkstelligen scherp voor ogen; je moet van A naar B zien te komen. 

Onze ervaring is echter dat je er gaandeweg achter komt dat het meer gaat om transformatie, of zelfs openbaring. Je ontwikkelt iets in je zelf dat eerst nog buiten je gezichtsveld lag, je onthult iets dat daar rustig lag te wachten tot de tijd rijp was. De weg daar naartoe is soms bochtig en vaak hobbelig en niet geheel pijnvrij, maar wel altijd louterend en bevrijdend.

Door minder te jakkeren en na te jagen en even gas terug te nemen, de tijd te nemen om zaken meer te laten ontstaan, komen de inzichten, jouw inzichten, vanzelf boven drijven. En nee, daar is de maatschappij inderdaad niet op ingericht- die tijd moet je zelf vrij máken. En inderdaad, zelf-reflectie is van alle tijden (Ken Uzelve) maar in deze huidige tijd waarin we maar door-razen en -rennen des te belangrijker.

We bewegen dus van ‘doen’ naar ‘zijn’, of sterker nog van ‘human doing’ naar ‘human being’, zodat al je kwaliteiten waarmee je hier op aarde bent gekomen, je talenten zogezegd, vrij tot uitdrukking gebracht kunnen worden.

Alles is namelijk al aanwezig, het hoeft alleen maar ingezien te worden, of wakker gemaakt. Of zoals een oude Griekse wijsheid ons leerde: Opvoeden is niet een emmer vullen, maar een vuur aansteken (Heraklites).

Klinkt vaag? Integendeel.

We werken resultaatgericht, en combineren de gesprekken met bewezen begeleidingsvormen op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Zoals de wetenschappelijk gevalideerde zelfkennismethode (ZKM) 1, de Voice Dialogue methode 2 , Narratieve therapie 3, the Dialogical Self Theory 4, evidence based Mindfulness 5 , Heartcoherentie 6 en Transactionele Analyse7 .

De basis van onze aanpak ligt in de narratieve- en de waarderingspsychologie. Je bent het verhaal dat je over jezelf vertelt.  Je drijfveren en talenten vormen daarin het uitgangspunt. Vrijuit spreken, je vrij voelen, met een goede balans tussen ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander(en). Jij bent immers niet alleen de speler, maar ook de schrijver van je eigen levensverhaal. Daarom werken we ook zo graag met de ZKM Zelfkennismethode, een wetenschappelijk gefundeerde en geaccrediteerde methode die ervan uit gaat dat jij de hoofdonderzoeker van je eigen levensverhaal bent. Alles waar jij in dit traject achter komt zijn jouw hoogstpersoonlijke inzichten en uitkomsten. Het is dus ook niet vreemd dat de methode in de evaluaties landelijk een 8,7 heeft gekregen en als wetenschappelijke onderzoeksmethode internationaal met de term ‘excellent’ is beoordeeld. Kijk voor meer info op www.zkmvereniging.nl

Het resultaat van onze coaching is dat je vanuit eigen kracht en inspiratie, in zorgvuldig contact met de belangrijkste personen in je leven, het vertrouwen gaat voelen om je eigen koers uit te zetten. Jezelf zijn en blijven, ook als de spanning oploopt, jezelf vrij durven uiten en echt keuzevrijheid ervaren, ongewapend, of lichter bewapend door het leven kunnen gaan, dat zijn zaken waar in onze reizen ons hart naar uit gaat. Dus geen vaardigheids- of gedragscoaching, maar de vrijheid ontwikkelen om van binnenuit je persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Interesse? Neem contact op met één van ons.