Organisatie­verandering vanuit essentie

Zelfbewuste medewerkers in veerkrachtige teams kunnen vormgeven aan organisaties die werken vanuit de bedoeling. Elke organisatie heeft een bedoeling. Ontstaan vanuit een ideaal, een vonk, een vergezicht. Na verloop van tijd kan het heilig vuur verstikt raken door een overdosis projectplannen, praatsessies en procedures. Het succes en de inspiratie drogen op. Dit is heel menselijk, maar niet wenselijk. Wij ondersteunen organisaties bij het reduceren van randzaken, zodat er weer gestuurd kan worden op essentie.

Wat Inclusi onderscheidt is het vakkundig schakelen tussen verschillende niveaus; van zingeving op een dieperliggend niveau naar de concrete vertaling naar operationeel niveau. Dat maakt hun interventies erg effectief.

Deelnemer aan een organisatietraject