Young Talent

Onbenut talent bij medewerkers aanboren is ons vak. Het is belangrijk om persoonlijk leiderschap te versterken, omdat het de motor is van organisatieontwikkeling.
Wezenlijk voor onze jong-talenten programma’s is dat we een veilige omgeving creëren waar jong talent kan opbloeien. Een plek die uitnodigt om de eigenzinnige binnenwereld van jonge mensen te verbinden met de verwachtingen en doelstellingen van de buitenwereld. Een trainee programma vraagt om een zorgvuldige inbedding in de organisatie. De basis voor een succesvol programma wordt gevormd met het formuleren van heldere uitgangspunten, randvoorwaarden, begeleiding en een duidelijke vertaling naar de alledaagse praktijk.

Aanpak

Inclusi baseert jong-talentenprogramma’s op 3 peilers, namelijk:

 • Persoonlijke ontwikkeling;
 • Professionele ontwikkeling;
 • Action learning in zowel de strategische, de tactische, als de operationele organisatieonderdelen.

Vanuit deze basis richten wij ons vervolgens op twee ontwikkelingsrichtingen;

 • (Dieper) vertrouwen op wat wij als individu te bieden hebben. Hiervoor is zelfbewustzijn nodig.
 • Afstemmen op een ontvangende omgeving die onze bijdrage eert en zichtbaar maakt.

Frustratie ontstaat wanneer (van binnenuit of van buitenaf) onvermogen wordt ervaren of wanneer negatieve oordelen over de kwaliteit van de geleverde bijdrage gaan overheersen.

Deze frustraties werken verkrampend, omdat het geloof in onszelf wordt aangetast. Kan ik dit wel? Vaak treedt dan een verdedigingsmechanisme in gang die ons weghoudt van onze innerlijke inspiratiebron en authenticiteit.

Inclusi besteedt aandacht aan zowel de ontwikkelingskant (het afstemmen op eigen kracht en inspiratie) als de frustratiekant ( het ontmaskeren van verdedigingsmechanismen en verkrampingen).

Op basis van de drie genoemde pijlers en de twee ontwikkelingsrichtingen helpen we jonge talenten dieper (in)zicht te geven op hun essentie en inspiratie. Hiermee komt een beweging op gang van bewustwording naar eigenaarschap en van eigenaarschap naar klinkende werk- en ontwikkelprestaties.

 

Op maat

Graag spreken we met uw organisatie door over uw wensen op het gebied van jong-talent ontwikkeling en maken we met u een op maat gemaakt programma.

De resultaten

Resultaten van onze eerdere jong-talentenprogramma’s zijn:

 • Trainees ervaren aan den lijve hoe persoonlijk inspirerend leiderschap voor hen zelf werkt;
 • Trainees verdiepen inzicht op eigen inspiratiebronnen en “bedoeling” van waaruit ze verschil gaan maken;
 • Er ontstaat bewustzijn op belemmeringen/beperkingen die toegang het volle potentieel vernauwen
 • Trainees zijn in staat zichzelf te leiden in veranderende omstandigheden en wisselende contexten (vanwege het scherpe zicht op de constante in eigen werk/leven, namelijk authentieke kracht)
 • Vergroting van kritisch vermogen en onafhankelijke denkkracht. Trainees stellen zich op als een gelijkwaardige sparringpartner.
 • Trainees weten wat hen te doen staat om zichzelf verder te ontwikkelen en de kwaliteit van hun samenwerking te verbeteren.
 • Het wordt duidelijk waarin de aandacht verlegd moet worden, bijv. van zelf doen, sturen en controleren naar anderen de ruimte geven, ondersteunen en stimuleren.
 • Trainees ervaren meer inspiratie, energie en plezier